https://www.kia.com/sk/mykia/

Zaregistrijte sa a získajte viac

Všetko o bezpečnom cestovaní s KIA

Získajte KIA novinky

MyKia je iba pre majiteľov vozidiel značky Kia. Pre registráciu je potrebné použiť platné VIN.