Dňa 28.09 2016 sme vyžrebovali výhercu súťaže, ktorá sa konala na Skalickom jarmoku v našom KIA stánku.

Výherkyňou sa stala pani JANA HUDECOVÁ, za ktorú si prišiel balíček prevziať pán Bilovský. Balíček už má svojho majiteľa

a my srdečne blahoželáme a všetkým zúčastnením ďakujeme!

bez-nazvu

Sponzor súťaže 

   logo-tepovanie

      web:  www.tepovanieholic.sk               e-mail:  tepovanieholic@gmail.com          tel.č.:  +421 907 227 507/+421 915 798 970

    Jesenského 1037/29         908 51 Holíč